Priser

Prislista och avgifter fr.o.m. 4.9.2017

KORT FÖR STYRKETRÄNING inkl. 10 % moms

150 €/år
100 €/halvt år (6 mån.)
30 €/månad
30 €/10 gångers kort
4 €/gång
20 €/timme/grupp
 

BASTUAVDELNING inkl. 24 % moms

30 €/timme

Bastukabinettet:
16 €/timme föreningar och skolor från Borgå
32 €/timme företag, privatpersoner och idrottsföreningar utanför Borgå

 

ALLAKTIVITETSRUM inkl. 24 % moms

14 €/timme för föreningar och skolor från Borgå
28 €/timme för företag, privatpersoner och idrottsförbund utanför Borgå

 

MÖTESRUM inkl. 24 % moms

48 €/timme för föreningar och skolor från Borgå
36 €/timme för företag, privatpersoner och idrottsförbund utanför Borgå

 

IDROTTSSALEN inkl. 10 % moms

32 €/en tredjedel av salen/timme
64 €/två tredjedelar av salen/timme
80 €/hela salen/timme
9 €/badmintonplan/timme
9 €/pingisbord/timme

 

Vi tar även emot Smartum och Virike motionssedlar.

Smartum